Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní https://www.teamsport.cz/ (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

TOMÁŠ BINAR Ostravská 638/21 Karviná 73301

IČ: 60961686

DIČ: CZ7308305092

Zapsan OŽU KARVINÁ Č.J.ŽU/73/2012/Ber/3

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Dlouhá 44 Havířov 73601

Telefonní číslo: +420733129955

Kontaktní e-mail: obchod@teamsport.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

    1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 

 

 

    1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

    1. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Zpracování dat
Schovat